Όπως αναφέρει η κοινωνιογλωσσολογία, ο λόγος είναι η «πλαισιωμένη γλώσσα», η γλώσσα δηλαδή σε συγκεκριμένα περικείμενα που ορίζουν οι κοινωνικές περιστάσεις (Bucholtz, 2003). Η ανάλυση λόγου τον προσεγγίζει  ως σημαντικό στοιχείο κοινωνικής δράσης και οργάνωσης, που επηρεάζεται από πλήθος στοιχείων του περικειμένου (Γεωργαλίδου, Σηφιανού & Τσάκωνα, 2014). Το περικείμενο δεν είναι «ουδέτερο», πώς θα μπορούσε, […]
Για να αποκτήσετε πρόσβαση στο άρθρο θα πρέπει να αποκτήσετε κάποια συνδρομή. Διαλέξτε το πλάνο της εδώ. Εάν είστε ήδη συνδρομητής κάντε log in